Sexe
El sexe són les característiques físiques (genitals) i fisiològiques (hormonals i cromosòmiques). En aquesta societat es fa una divisió rígida en dues categories: mascle i femella. Tot i així, també neixen persones amb característiques que no encaixen en aquesta idea binària: persones intersexuals o amb desenvolupament sexual divers (DSD).

Gènere
El gènere és una construcció cultural i social que atorga a persones diferents comportaments, rols i funcions socials segons els seus genitals (penis o vulva), i crea les categories home i dona i els models de feminitat i masculinitat. El gènere afecta com ens movem, com ens relacionem, com ens presentem als i a les altres i com ens percebem a nosaltres mateixes. A la nostra societat, aquests comportaments estan jerarquitzats i es dona més valor als que s’identifiquen amb el que és masculí.
Rols i estereotips de gènere
Són els comportaments que s’esperen d’una persona segons si està socialitzada com a home o com a dona. Es tracta d’un conjunt de clixés, concepcions, opinions o imatges generalment simplistes que homogeneïtzen les persones i adjudiquen característiques, capacitats i comportaments determinats a les dones i als homes.
Expressió de gènere
És el conjunt de comportaments, actituds, gustos, vestimenta, etc. d’una persona. Dins del binomi home-dona es classifiquen les expressions de gènere en masculines i femenines.

Orientació sexual
L’orientació sexual fa referència a la tendència d’una persona a sentir atracció sexual per altres persones o no segons el gènere a què pertanyen (lesbiana, gai, bisexual, heterosexual, asexual, pansexual…).

El desig i l’orientació sexuals no són estàtics, sinó que poden variar i evolucionar amb el temps, com molts dels aspectes que configuren una persona.

Presumpció d’heterosexualitat
La presumpció d’heterosexualitat fa referència a la idea de pensar que totes les persones són heterosexuals fins que no diguin el contrari. Això fa que s’entengui com a “normal” l’heterosexualitat i obliga les persones amb altres orientacions i desitjos a expressar-se constantment per ser reconegudes. De vegades són comentaris molt normalitzats i es fan des de ben petites, com ara:

– Preguntar a un nen “ja tens xicota?” o “quin noi t’agrada?” a una nena.
– Esperar que si una amiga o amic, fill o filla, no és heterosexual, ens ho comuniqui.
– Pressuposar que un noi i una noia que tenen molta relació s’agraden o són parella.

Identitat de gènere
És l’autoidentificació d’una persona amb un determinat gènere o amb cap. Les identitats poden ser diverses més enllà del binomi home-dona imposat en funció dels genitals (noia/noi cis, noia/noi trans, persona no binària, de gènere fluid…).

Sexualitat
S’entén per sexualitat la dimensió de les persones que engloba aspectes com la identitat, l’orientació afectivosexual, el sexe, el plaer, el gènere, les relacions interpersonals, les creences, les pràctiques, els desitjos, les fantasies, etc. Ens acompanya sempre, des del naixement fins a la mort, però no sempre de la mateixa manera: canvia i evoluciona constantment en funció del nostre moment vital, de les experiències viscudes, dels aprenentatges, etc.

La nostra sexualitat està molt influenciada pel context social, cultural i econòmic en el qual vivim. Per aquest motiu la sexualitat és també un terreny de discriminacions i desigualtats relacionades amb el gènere, la identitat, l’orientació afectivosexual, el color de la pell, l’edat, el cos (si encaixa o no amb els cànons estètics, si tenim o no alguna diversitat funcional), etc.

QUÈ ACOMPANYEM?

glossari-sobre-sexe-genere

GLOSSARI SOBRE SEXE-GÈNERE

by | jul. 7, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

SexeEl sexe són les característiques físiques (genitals) i fisiològiques (hormonals i cromosòmiques). En aquesta societat es fa una divisió rígida en dues categories:...

glossari-sobre-lgtbi+

GLOSSARI SOBRE LGTBI+

by | juny 8, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

L’heteronormaL’heteronormativitat és un sistema d’organització social, polític i econòmic propi del patriarcat que imposa i naturalitza l’heterosexualitat com l’única...

glossari-sobre-follar

FOLLAR

by | juny 8, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

El concepte follar s’associa directament a una relació sexual amb una penetració penis-vagina. Aquesta és una pràctica que no agrada a tothom, especialment a moltes...

la virginitat i himen

LA VIRGINITAT I L’HIMEN

by | juny 6, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

Des de petites aprenem que el “normal” és ser heterosexual i que en aquestes relacions tard o d’hora arribarà un moment important i imprescindible: la primera...

el orgasme

L’ORGASME

by | juny 6, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

L’orgasme és un moment de molt plaer sexual, on, gràcies a la segregació d’oxitocina (hormona), s’allibera tota la tensió sexual acumulada en una sèrie de contraccions...

masturbacio

MASTURBACIÓ

by | juny 6, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

La masturbació és una manera sana i divertida de donar-se plaer. Però va molt més enllà: permet relaxar-se, tenir moments d’autocura, enfortir l’autoestima, descobrir...

vulves penis genitals intersexuals anus

VULVA, PENIS, ANUS, TESTICLES, VAGINA…

by | juny 6, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

Tot i que sempre ens han explicat que únicament hi ha dos tipus de genitals que engloben vulva-vagina-úter-ovaris i penis-testicles, existeixen altres realitats que...

cicle menstrual

CICLE MENSTRUAL

by | juny 6, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

El cicle menstrual i la regla encara són tabús en la nostra societat. Se’n parla molt poc i, quan es fa, sovint és amb connotacions negatives. A més, pocs cops es parla...

canons de bellesa

CÀNONS DE BELLESA

by | juny 6, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

Els cànons de bellesa no són universals, sinó que s’estableixen culturalment i socialment. Establir socialment uns paràmetres de bellesa que exalten uns trets físics...

its anticoncepcio i avortament

ITS, ANTICONCEPCIÓ I AVORTAMENT

by | juny 6, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

La salut sexualQuan parlem de salut ens referim a “un estat complet de benestar físic, mental i social i no només a l’absència d’afeccions o malalties” (OMS). És a dir,...

la comunicacio

LA COMUNICACIÓ

by | juny 6, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

El model d’educació sexual no ha posat èmfasi en la comunicació com a element necessari per construir unes relacions sexuals saludables. D’altra banda, en la majoria...

el desig

EL DESIG

by | juny 6, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

El desig és un element que té un paper importantíssim en la vivència de la sexualitat. Aquest desig és quelcom canviant, que evoluciona en funció del moment vital i de...

pornografia i altres referents

PORNOGRAFIA I ALTRES REFERENTS

by | juny 5, 2022 | QueAcompanyem | 0 Comments

A Occident, la sexualitat està en tensió entre el tabú i la hipersexualització. Continua sent un tema privat, però alhora impregna la majoria d’esferes de la societat....